Zakonczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.